وزیر کشور در ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهد شد

یکی از نزدیکان عبدالرضا رحمانی فضلی به انصاف نیوز می‌گوید: وزیر کشور دولت فعلی در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهد شد و مسئول برگزاری انتخابات خواهد بود. رحمانی فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یکی از اسامی است که نامش کمابیش به عنوان کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح می‌شود. کاندیداهای احتمالی ۱۴۰۰ – عبدالرضا رحمانی فضلی … ادامه خواندن وزیر کشور در ۱۴۰۰ کاندیدا نخواهد شد