روزنامه‌هایی برای آگهی دولتی | مقایسه‌ی آگهی دولتی و تولیدات روزنامه‌ها [+نمودار]

/ پرونده‌ی روزنامه‌هایی که بیشترین درآمد را از دولت دارند- 2 /

امیرحسین ناظری کنزق، انصاف نیوز: «آگهی دولتی» یکی از منابع درآمد روزنامه‌هاست اما در خود روزنامه‌ها هم آگهی‌های دولتی احتمالا با معیاری به جز کیفیت روزنامه و تیراژ تقسیم می‌شود.

این دومین گزارش انصاف نیوز از سلسله گزارش‌هایی درباره‌ی کیفیت و کمیت روزنامه‌هایی است که بیشترین مبالغ را از دولت می‌گیرند. در گزارش اول محتوای تولیدی هر روزنامه را بررسی کرده و پس از این گزارش، گزارش دیگری تحت عنوان «مالکین روزنامه‌هایی که آگهی دولتی می‌گیرند چه کسانی هستند» را منتشر خواهد شد.

در گزارش قبلی هرکدام از روزنامه‌ها با شش پارامتر «تبلیغ»، «بازنشر»، «گزارش»، «یادداشت»، «مصاحبه»، «گردآوری و ترجمه» سنجیده شده بودند. در این گزارش به بررسی مقایسه‌ای این روزنامه‌ها با هم می‌پردازیم.

در بخش اول بدون توجه به قطع روزنامه‌ها و همچنین تعداد صفحاتشان صرفا به مقایسه‌ی حجم مطالب تولیدی هر روزنامه نسبت به کل مطالب پرداخته شده است.

در این بخش تمام اعداد بر اساس درصد هستند.

جدول فوق نمای کلی بررسی 20 روزنامه‌ای است که بیش از 100 میلیون تومان در چهار ماه اول سال جاری آگهی دولتی گرفته‌اند. این بررسی بر اساس مطالب روزنامه‌ها در روز شنبه 15 شهریور 99 صورت گرفته. ابن درصدها حجم هرکدام از مطالب نسبت به تمام روزنامه به جز نیم تای اول است.

با توجه به اینکه قطع روزنامه‌ها متفاوت است و همچنین تعداد صفحاتشان متفاوت است بنابراین تنها درصد نسبت به کل مطالب کفایت نمی‌کند. روزنامه شهروند قطع کوچکتری نسبت به بقیه روزنامه‌ها و روزنامه‌های اطلاعات و کیهان حجم بیشتری نسبت به روزنامه‌های عادی دارند.

اعداد زیر حجم مطالب بر واحد سانتی متر مریع است و 5 درصد خطا دارد.

 

مقایسه روزنامه‌های فوق در شش پارامتر «تبلیغ»، «بازنشر»، «گزارش»، «یادداشت»، «مصاحبه»، «گردآوری و ترجمه» در پی می‌آید:

گزارش‌ها

روزنامه دولتی شهروند بیشرین درصد گزارش‌های تولیدی را دارد. حدود یک سوم این روزنامه‌ 16 صفحه‌ای را گزارش‌های اختصاصی پوشش داد. پس از شهروند روزنامه دولتی جام جم رتبه‌ی دوم را دارد و بیش از 30 درصد از 20 صفحه خود را به گزارش‌ها اختصاص داده.

نکته جالب در انتهای این جدول است. سه روزنامه مردم سالاری، آفرینش و عصر اقتصاد هیچ گزارشی تهیه نکرده‌اند. اکثر مطالب این روزنامه‌ها بازنشر بوده. پس از این سه روزنامه، روزنامه ثروت هم تنها با یک گزارش در سرویس شهرستان کمترین سهم را در گزارش‌ها دارد.

جام جم پیشرو در تولید گزارش

اگر به جای درصد گزارش نسبت به کل مطالب، حجم گزارش‌ها را در نظر بگیریم. جایگاه جام جم و شهروند در صدر جدول جابجا می‌شود. روزنامه جام جم با اختلافی قابل توجه نسبت به بقیه‌ی روزنامه‌ها گزارش بیشتری تولید کرده است. پس از جام جم شهروند، ایران و همشهری تقریبا به اندازه هم گزارش تولید کرده‌اند.

در انتها هم سه روزنامه‌ی مردم سالاری، آفرینش و عصر اقتصاد هیچ گزارشی تهیه نکرد‌ه‌اند.

مصاحبه‌ها

جام جم بازهم در صدر جدول است. این روزنامه حدود بیست درصد از 20 صفحه‌ی خود را به مصاحبه اختصاص داده. پس از جام جم، ایران روزنامه رسمی دولت هم اختلافی تقریبا دوبرابری با جایگاه سوم دارد و مصاحبه‌های زیادی انجام داده.

روزنامه‌هایی بدون یک مصاحبه

روزنامه‌های قدس، جمهوری اسلامی، عصر اقتصاد، ثروت، پیام ما، ابتکار، شرق، کیهان، جهان صنعت و هفت صبح هیچ مصاحبه‌ی اختصاصی در روز شنبه منتشر نکرده بودند.

اگر به جای درصد نسبت به مطالب روزنامه حجم را هم در نظر بگیریم روزنامه جام جم همچنان با اختلاف پیشتاز است و ایران همچنان با نفر بعدی خود اختلافی تقریبا دوبرابری دارد.

در انتهای جدول هم تغییری ایجاد نشده است.

 گردآوری و ترجمه

هفت صبح بالاترین درصد گردآوری را درمیان روزنامه‌های مورد بررسی دارد. 42 درصد از حجم این روزنامه را مطالب گردآوری پر کرده است. پس از این روزنامه شرق، جوان و کیهان در جایگاه‌های بعدی هستند. روزنامه‌هایی که رویکرد سیاسی به موضوعات دارند معمولا با استفاده از گردآوری، چند خبر را کنار هم گذاشته و با اظهار نظرهای شخصی، به این موضوع می‌پردازند.

روزنامه‌های کم تولید آفرینش و ثروت هم هیچ سهمی در گردآوری و ترجمه ندارند.

جهان اقتصاد بیشترین گردآوری و ترجمه 

تعداد صفحات بسیار بالای دنیای اقتصاد (32 صفحه) باعث شده تا این روزنامه از نظر مقایسه حجمی با اختلاف، بیشترین میزان تولید «گردآوری و ترجمه» را داشته باشد. قطع بزرگ کیهان هم باعث شده تا در جایگاه دوم این نمودار قرار گیرد.

یادداشت

همانطور که در جدول فوق مشخص است روزنامه شرق بیشترین درصد را نسبت به بقیه روزنامه‌ها به یادداشت اختصاص داده. بیش از 16 درصد از حجم این روزنامه را یادداشت‌ها تشکیل می‌دهند. پس از شرق روزنامه جوان و همشهری در رتبه‌های بعدی هستند.

در انتها هم عصر اقتصاد مانند گزارش و مصاحبه هیچ یادداشتی هم منتشر نکرده. روزنامه ثروت، ابتکار و پیام ما هم هرکدام با انتشار تنها یک یاداشت در انتهای جدول‌اند.

بازهم با توجه به حجم بالای روزنامه‌ی دنیای اقتصاد بیشترین تولید یادداشت هم به این روزنامه مربوط می‌شود. پس از دنیای اقتصاد، همشهری در رتبه دوم است و بعد از آن ایران، شرق و جوان با اختلفا کمی در جایگاه های بعدی هستند.

انتهای جدول هم تغییر چندانی نکرده است.

بازنشر

روزنامه‌هایی که بیشتر از تولید بازنشر می‌کنند!

بازنشر مطالب شاکله‌ی اصلی چندین روزنامه را تشکیل می‌دهد. پنج روزنامه‌ی مردم سالاری، ثروت، آفرینش، ابتکار و پیام ما، بیش از پنجاه درصد از مطالب خود را بازنشر می‌کنند.

روزنامه‌های دولتی جمهوری اسلامی، کیهان، جوان، اطلاعات و شهروند هم نزدیک به یک سوم از حجم روزنامه‌خود را به بازنشر مطالب از دیگر رسانه‌ها اختصاص داده‌اند.

جام جم کمترین و پس از آن ایران، همشهری و رسالت در رتبه‌های بعدی میزان بازنشر هستند.

در حجم مطالب بازنشری هم روزنامه مردم سالاری همچنان پیشتاز است، اطلاعات و کیهان با توجه به قطع بزرگ خود و همچنین دنیای اقتصاد با توجه به تعداد زیاد صفحات در بیست پنج تای بالای جدول قرار گرفته‌اند.

تبلیغ

روزنامه‌ی 12 صفحه‌ای رسالت که «محسن پیرهادی» نماینده‌ی مردم تهران در مجلس یازدهم مدیر مسئول آن است بیشترین تبلیغ را به نسبت کل مطالبش گرفته. تقریبا تمام این تبلیغ‌ها دولتی‌اند.

روزنامه شهروند  کمترین تبلیغ را نسبت به 16 صفحه محتوای خود دارد. این روزنامه فقط دو تبلیغ از سازمان هلال احمر منتشر کرده بود.

بیشرین حجم تبلیغ در روزنامه‌ها

روزنامه دولتی اطلاعات با توجه به قطع بزرگ خود بیشرین حجم آگهی دولتی را به خود اختصاص داده. پس از اطلاعات؛ روزنامه دولتی همشهری در رتبه بعدی است. هر دوی این روزنامه‌ها برای فعالیت خود بودجه اختصاصی از دولت می‌گیرند.

در انتهای این جدول بازهم شهروند متغلق به هلال احمر است. قبل از شهروند روزنامه جوان که متعلق به «پیام آوران نشر روز» است که سهامدار اصلی آن بنیاد تعاون بسیج است قرار دارد.

نکته جالب اینجاست که اطلاعات در هیچکدام از آیتم‌های تولیدی جزو سه تای اول نبود اما در حجم آگهی با اختلاف اول است. شهروند با تعداد زیادی گزارش تولیدی کمترین حجم تبلیغ را در روز بررسی دارد. روزنامه‌های کم تولیدی مانند «ثروت»، «مردم سالاری، «آفرینش»، «ابتکار» و… حجم بیشتری نسبت به شهروند آگهی دولتی گرفته‌اند.

اطلاعات که در صدر جدول آگهی است نسبت به بسیاری از روزنامه‌های دیگر تیراژ بسیار پایین تری هم دارد. البته اطلاعات تنها یک نمونه است. بسیاری از روزنامه هایی که آگهی دولتی بسیار بالایی گرفته اند در دکه‌ها موجود نیستند و احتمالا اصلا چاپ نمی‌شوند. باید پرسید معیار تعلق گرفتن آگهی دولتی به روزنامه‌ها چیست؟

در بخشی از آیین نامه منتشر شده توسط ارشاد آمده: اين وزارت خانه نيز با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر از انتشار آگهي، اهداف و موضوع فعاليت دستگاه ها، نوع مخاطبان، ميزان فراگيري انتشار، عدالت و عدم تبعيض ناروا، در حمايت از رسانه ها و رتبه نشريات، آگهي هاي مذكور را توزيع مي كند.

روزنامه‌هایی مانند«ساندگی»، «اعتماد»، «آرمان» و «وطن امروز» با وجود اینکه میزان تولیدی خوبی دارند اما در این مقایسه نیامده اند، چراکه این مقایسه فقط در بین روزنامه‌هایی است که در چهار ماه اول سال 99 بیش از 100 میلیون آگهی دولتی گرفته اند.

انصاف نیوز در گزارش بعدی خود با بررسی مالکیت روزنامه‌هایی که آگهی دولتی بیتشری گرفته‌اند می‌پردازد.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا