حسین کمالی و علی ربیعی برای انتخابات 1400؟

یک فعال سیاسی نزدیک به حزب کار، درباره‌ی امکان کاندیدا شدن حسین کمالی و علی ربیعی، دو عضو این حزب در سال 1400 به انصاف نیوز گفت: همه چیز ممکن است اما فعلا چیزی مشخص نیست. همیشه این بحث مطرح بوده اما به جمع‌بندی قطعی در این مسئله نرسیده‌اند. او ادامه داد: البته سال‌های قبل … ادامه خواندن حسین کمالی و علی ربیعی برای انتخابات 1400؟