سورنا ستاری کاندیدای ۱۴۰۰ می‌شود؟

یکی از نزدیکان سورنا ستاری -معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور- درمورد کاندیداتوری او در سال ۱۴۰۰ برای انتخابات ریاست جمهوری ، به انصاف‌نیوز گفت: تا جایی که من می‌دانم، ایشان برنامه‌ای برای ۱۴۰۰ ندارند. سورنا ستاری از سال ۱۳۹۲ تا کنون معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور را برعهده دارد. او دانشیار دانشگاه صنعتی شریف و … ادامه خواندن سورنا ستاری کاندیدای ۱۴۰۰ می‌شود؟