دولت ایران و موضوع «نقض حقوق کودکان پناهنده»

عبدالحمید نورزایی، پژوهشگر افغان در یادداشتی با عنوان «نقض حقوق کودکان پناهنده در ایران» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: قلب‌های بزرگی دارند و حافظه‌هایی قدرتمند اما صدای‌شان را کسی نمی‌شنود. کسی نیست که آرزوهای بی‌رنگ آنها را رنگ کند. کودکان پناهنده به دامان ایران پناه اورده‌اند و به امید تعهد ایران … ادامه خواندن دولت ایران و موضوع «نقض حقوق کودکان پناهنده»