پرسش جعفر شیرعلی‌نیا از حسین باستانی

جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر تاریخ جنگ با اشاره به واکنش‌های مختلف به مستند «کودتای خزنده»، ساخته‌ی حسین باستانی که از شبکه‌ی بی‌بی‌سی پخش شده است می‌گوید: با توجه به مطالعات تاریخی آقای باستانی و دوستان دیگر اگر فرض کنیم آقای مهدی هاشمی که اعدام شد و اطرافیان آقای منتظری که می‌شناسیم و در جاهای مختلف بودند … ادامه خواندن پرسش جعفر شیرعلی‌نیا از حسین باستانی