بازخوانی ماجرای آذر ۶۳ از زبان بازمانده شهدای خیبر

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: جلسه‌ی فرماندهان لشگر 10 سیدالشهدا با محسن رضایی در آذرماه سال 63 -که این روزها با انتشار فایل صوتی‌اش حواشی و اظهارنظرهایی متفاوت را در پی داشته- به گفته‌ی سردار سیدمحمد ابوترابی -از حضار آن جلسه و از بازماندگان امضاکننده‌ی نامه‌ی انتقادی فرماندهان لشگر 10 سیدالشهدا (ع) در سال 63- مراسمی … ادامه خواندن بازخوانی ماجرای آذر ۶۳ از زبان بازمانده شهدای خیبر