دیدگاه دکتر سروش درباره‌ی برخوردها با آیت‌الله کمال حیدری

دکتر عبدالکریم سروش، روشنفکر دینی با اشاره به برخوردهای اخیر با آیت‌الله سیدکمال حیدری گفت: بار دیگر این زخم ما باز شد و این دمل سر باز کرد. ما تا کِی قرار است شاهد این حوادث باشیم؟ من نمی‌دانم چه کسی به جامعه مدرسین گفته است که دیدگاه‌های شما دیدگاه معیار است و هر کس خلاف … ادامه خواندن دیدگاه دکتر سروش درباره‌ی برخوردها با آیت‌الله کمال حیدری