«کسانی در اصفهان نمی‌خواهند واحد تولیدی من فعال باشد»

یک تولید کننده‌ی اصفهانی گفت: گویا کسانی مقاصدی دارند که نمی‌خواهند من در حوزه‌ی تولید فعالیتی کنم.

«رضا پاکدل» مدتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در واحدی مشغول تولید ابزار دقیق آبی بود. سال گذشته به دلیل اختلافات با شهرک واحد تخلیه شده بود. او در مصاحبه‌ای مدعی شده بود که واردکنندگان این دستگاه مشکلاتی را برای کار او به وجود آورده‌اند و باعث این اتفاق شده‌اند. [لینک مصاحبه] شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان هم به برخی از ادعاها‌ی او پاسخ داده بود. [متن جوابیه]

پاکدل درباره‌ی آخرین وضعیت واحد تولیدی خود به انصاف نیوز گفت:بعد از اینکه واحد ما را در شهرک تخلیه کردند، من نامه نگاری‌های زیادی انجام دادم و بیشتر متوجه شدیم که یک سری خصومت‌ها و قصد و غرض‌هایی در کار بوده است. قبل از این اتفاقات ما گمان می‌کردیم که یک اتفاقی، یا مساحمه رخ داده، ولی بعد از این نامه‌نگاری‌ها متوجه شدیم که دستگاه‌هایی در اصفهان قصد سو دارد.

وی افزود: بازرسی چند نامه به استانداری اصفهان زده و خواسته تا دلایل این اتفاق [تخلیه‌ کردن واحد صنفی] را اطلاع دهند؛ ولی استانداری هیچ پاسخی نمی‌دهد. برای ما جالب بود که استانداری و بازرسی استانداری و… باهم در یک جبهه هستند و روی این قضیه سرپوش می‌گذارند.

او در انتها توضیح داد: در نامه‌ی استانداری هم اتهاماتی به من زده بودند. من به وزارت کشور نامه زدم و سوال کردم که مسئولین استانی چطور و با چه مدرکی این چیزها را به مسئولین بالادستی خود می‌گویند؟

برای بزرگ شدن نامه‌ها روی آن کلیک کنید


متن نامه پاکدل به قوه‌ی قضاییه

بنام خدا

جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه

گفته میشود وقتی صدام به ایران حمله کرد، امام مردم را دعوت به مقاومت کردند. بعد از مدتی یکی از اهالی خرمشهر از امام خمینی شکایت می‌کند. فرد خرمشهری گفت امام خمینی به ما فرمود در خرمشهر بمانید و ما هم ماندیم و در بمباران تمام زندگی‌مان را از دست دادیم. اکنون امام باید به ما خسارت بدهد.
قاضی دادگاه هم برای امام احضاریه‌‌ای صادر می‌کند. ابلاغیه به شورای عالی قضایی آن زمان می‌رود. در جلسه شورا به جمع‌ بندی ‌می‌رسند که قاضی کار اشتباهی انجام داده و باید اخراج شود!

یکی از اعضای شورای عالی قضایی به حاج‌ احمد زنگ می‌زند و ماجرا را شرح می‌دهد. امام از این قضیه به شدت ناراحت شدند و اعلام کردند هیچ کس حق ندارد این قاضی را عزل کند، این قاضی وظیفه خود را انجام داده است. من باید رضایت این خانواده را جلب کنم.

امام با حاج احمد صحبت می‌کند که بروید رضایت این خانواده را جلب نمایید. خسارت را هم از اموال شخصی من پرداخت کنید!

این ماجرا دلیلی برای قانون‌مندی امام هست وبه همین دلیل من از آقای رئیسی شکایت دارم

زیرا اگر نتوان از شما شکایت کرد از دیگر مقامات ومسئولین نیزنمیتوان شکایت کرد واگرهم شکایت کنیم مسلما هیچ نتیجه ای در برنخواهد داشت وجناب قاضی ممکن است یه نفر عادی درمقابل استاندار بخوبی نتواند قضاوت کنند

جناب آقای رئیسی زمانی که در آستان قدس مشغول خدمت بودند بارها عریضه خدمت ایشان ارسال کردم ولی طی تماس کارمندان دفتر مذکور اعلام میگردید که مشکلات شما مرتبط با آستان قدس نمیباشد و صرفا مربوط به قوه قضائیه میباشد

1- بارها فرمودین هیچ کارخانه ای نباید تعطیل شود ولی نیروهای شما بایورش و حکم تخلیه صادره از دادگستری اصفهان بپیوست تصاویر وفیلم های موجود کارخانه درحال کار مراتعطیل کردندوکارمندان درحال کار را متوقف کردند.

2- بارها فرمودین حمایت ازتولید ومن به همین دلیل یکسال ونیم است که نامه میزنم و باهزینه زیاد جهت پیگیری به تهران سفر میکنم ولی دریغ از کوچکترین اقدامی

3 – هرگاه کسی صدای مسلمانی رابشنود که درخواست کمک میکند وکاری نکند درحالیکه در توان دارد
احتراما پیرو نامه های بشماره نامه های ذیل باستحضار میرسانم متاسفانه همچنان هیچ گونه اقدام جدی انجام نشده است وفقط در حد نامه نگاری بوده است چون نامه ها ارجاع به مسئولین پائین میگردد آن عزیزان نیز ضمانت اجرائی محکم ندارند (پیوست ) ولی ای کاش توسط مسئولین ارشد پیگیری ونظارت میشد تا نافذ بوده و لرزه براندام کارشکنان بیندازد وقطعا مسئول رده پائین دادگستری با سربرگ اقتصاد مقاومتی نمی تواند الزامی ایجاد نماید ولی ای کاش این سربرگ ممضی به نام مسئولین ارشد نظام ویاقوه محترم قضائیه میشد من مدت یک سال ونیم است عریضه واستمداد شما را میکنم ولی دریغ از کوچکترین نتیجه واقدام و زمان زیادی لازم است تا رسیدگی به پرونده دانه درشت ها تمام شود با دانه متوسط ها ودانه ریزها برسد وقطعا توانائی تولید در ما وجود نخواهدداشت حتی بعضا مسئولین قوه قضائیه اینجانب را احضار نموده و درحالیکه توقع دلجوئی وپیگیری بوده است با برخورد بسیار بد وپرخاشگری وسرکوب روبرو شده ام که چرا اصلا توسط نامه درخواست پیگیری کرده ام وبا جدیت دنبال میکنم و مقامات ارشد محترم قوه قضائیه واکنش های مناسب و خوبی دارند ولی متاسفانه لایه های پائین تر استانی وشعبات قوه قضائیه حتی واکنش منفی داشته اند که چرا درخواست کمک شده است وسکوت نکرده ایم وبعضی مسئولین میگویند اینها را ارسال کرده ای که ما برایت گریه کنیم ودرپاسخ باید گفت به مسئولیت خود عمل کنید اگر مسئولیت گریه دارید وبرای آن حقوق میگیریدواصلا گریه شما دردی ازکسی دوا نمیکند وگریه را لطفا بدرگاه خداوند کنید ولی شایسته بود که حتی استقبال شود و حتی قدردانی ازما و یا بعضی عزیزان جهت پیگیری نامه تماس میگیرند و میگویند سیستم قضائی روند خاص خود رادارد وهیچ جای خاصی برای رسیدگی به مشکلات شما وجود ندارد و اصلا کارخاصی نمیتوان انجام داد،اینجانب زمانهائی که بدلیل پیگیری نامه هایم در مکانهای متعلق به قوه قضائیه حضورداشتم بطور مستقیم وغیرمستقیم متوجه شدم که مردم بسیار امید ودل بسته به خدمات حضرتعالی ونجات از فساد وناکار آمدی بعضی مسئولین هستند وبا توجه به پیشینه حضرتعالی درآستان قدس مردم دید بسیارخوبی نسبت به شما دارند ولی اگر بتدریج این رفتار بعضا کارمندان محترم قوه قضائیه موجب خواهد شد که حضرتعالی تبدیل به سراب شوید ودیگر به هیچ کس امید نداشته باشند از نظر کلی ( گستردگی وماموریت وانگیزه کارکنان ونوع خدمات ومشتری) قوه قضائیه و آستان قدس شرایط بسیارمتفاوتی دارند وقطعا این تفاوتها شرایط کار وفعالیت جدی را برای شما سخت وطاقت فرسا وحتی ناممکن میسازد.وحجم انبوه تبلیغات مثبت در صدا وسیما ورسانه ها بنفع شماموجب شده است که توقع وامید مردم از حضرتعالی بیشتر گردد وقطعا عدم رسیدگی ویا رسیدگی ضعیف تاثیر بسیارمخربی دراذهان مردم خواهد داشت .ومتاسفانه به کرات ازاینکه ما نامه به مسئولین ارسال کرده ایم ودرخواست مطالبه گری وحق خواهی داشته ایم شکایت دارند وتوصیه میکنند که چرا این گونه رفتار کردید وباید با مظلومیت واز موضع کوچکی با مسئولین وکارمندان روبرو شوید تا دچار لجبازی و وعداوت نگردید وآیا واقعا مردم ما باید برای دریافت حق خود ازعزیزانی که حقوق مردم را دریافت میکنند به ضعف روبرو شوند وآیا نباید عزیزان کارمند ومسئولین مردم را ارشد بدانند برخودوآیا احساسات هوای نفس تا این حد درانجام وظایف موثراست و این عزیزان به خود این اجازه را میدهند.

متاسفانه حمایت تمام قد مسئولین استانداری این موضوع را اثبات کرده است که قبلا نیز حمایت همه جانبه استانداری موجب ایجاد وتشدید مشکلات برای تولید ی اینجانب بوده است و بارها گفته وتائید شدکه استانداری هیچ گونه حمایتی ازشما نمیتواند بکند واین درحالیست که استاندار محترم اصفهان بارها فرموده اند که ما بطور کامل از تولید کنندگان اصفهان حمایت میکنیم.

بارها مسئولین بعنوان توضیح از زیردستان توضیح میخواهد ومواخذه نمایند واین درحالیست که بخوبی آگاه هستند که کارمندان دراینطور مواقع هوادار یکدیگر هستند وهمدیگر راتضییع نمی نمایند و درنتیجه جوابهای نادرست ومهمل ارائه میکنند ومسئولین نیز مورد استناد قرار میدهندو کلمات بی سند ومهمل آنان معتبر تر از اسناد معتبر ما میگرددومتاسفانه با وجود اینکه این کار بارها واقع شده است ولی بازهم انجام میشود ومورد استناد قرار میگیرد.

متاسفانه بارها مشاهده گردیده عزیزان مسئول از تعطیلی کارخانه اینجانب بدلیل عدم سکوت ومطالبه گری اینجانب خوشحال هستند زیرا به خیال خام ، خاموشی به همراه خواهدداشت ولی درحال حاضر از طریق کشور ثالث در حال فروش وانتقال تکنولوژی محصولات تحت تولید این شرکت هستیم که بزودی ازطریق رسانه های داخلی وخارجی صدای تشت رسوائی این مسئولین جهان را فرا خواهد گرفت. وهمچنین نامه های زیادی به مسئولین دیگر ارسال شده است که درحال طی مراحل اداری است بزودی درسطح ملی رسیدگی خواهد شد. وعزیزانی که کارشکنی وهمراهی کرده اند ناچار به پاسخگوئی در برابر مردم ودیگر مسئولین هستند

اینجانب نیز بنا بر عرق ملی ودینی همچون مابقی ایرانیان نسبت به کشور و مسئولین وخون شهدای عزیز احساس مسئولیت داشته وبرآن شدن که نامه انتقادی را برای حضرتعالی مکتوب نمایم امیداست از جسارت وبی ادبی اینجانب را بابزرگ منشی خود عفو نمائید. وامیدوارم همچون مختار دراین زمانه باشید زیرا مردم در دل شان همان دید را بشما دارند

متاسفانه استقبالی که از شبکه های بیگانه وخارجی برای کمک وهمکاری ودعوت از ما میگردد درداخل وجودندارد وحتی تقاضای ساختن فیلم ومستند گردیده است
نامه های ارسالی به قوه محترم قضائیه

1- 100/50035/ 9000 به تاریخ 16/10/97
2- 100/5201/9000 به تاریخ 2/10/97
3- 100/4097/9000 به تاریخ 27/1/98
4- 100/33891/9000 به تاریخ 11/4/98
5- 100/57329/ 9000 به تاریخ 19/5/98
6- 100/57409/9000 به تاریخ 19/5/98
7- 100/74105/9000 به تاریخ 12/6/98
8- 100/111763/9000 به تاریخ 4/8/98
9- 100/114276/ 9000 به تاریخ 11/08/98
10- 1000/3495/9000 به تاریخ 17/10/98
11- 115/6773/9000 به تاریخ 09/10/98
12- 1/6940/ 9016 به تاریخ 27/05/98 ثبت دادگستری اصفهان
13- 1/6210/9016 به تاریخ 27/05/98 دادگستری اصفهان
14- 100/136836/9000 به تاریخ 11/08/98 دادگستری اصفهان
15- 100/150937/9000 به تاریخ 11/08/98 سازمان بازرسی کل کشور
16 -100/108254/9000 به تاریخ 17/6/99 سازمان بازرسی کشور

وتعداد دیگری نامه که شماره های آنها را نداریم

تشکر و سپاس

احمدرضا پاکدل


متن نامه‌ی پاکدل به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

بنام خدا

جناب آقای دکتر سورنا ستاری

مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس محترم بنیادعلمی نخبگان( مدرک گرائی دانش بنیان)

احتراما پیرونامه بشماره 42513/11م  بتاریخ  8/4 /99 جناب آقای دکتر بهشتی رئیس محترم طرحها وفناوریهای کلان  بپیوست باستحضار میرسانم

نامه مذکور بیانگر خط مشی وایدئولوژی این معاونت محترم میباشد با بررسی وتحلیل آن میتوان به مطالب جالبی رسید

جهت حمایت از شرکتها میبایست عنوان دانش بنیان را کسب نمود

همانطورکه در سربرگها وتابلوها وعناوین بی شمار درج گردیده است سازمان مذکور جهت حمایت از نخبگان وتولید علمی کشور میباشد ولی میبایست درج شود سازمان حمایت از شرکتهای دانش بنیان واین کار توسعه مدرک گرائی بوده است .

متاسفانه پروژه دانش بنیان منجر به موفقیت بسیار کمی بوده است نسبت به صرف هزینه وامکانات بدلایل ذیل

1 – عدم استقبال از انتقاد وحتی بعضا واکنش

2-استفاده از اساتیددانشگاه وکارمندان دولت که این عزیزان بعضا هیچگاه ریسک ویا کوچکترین تولیدی نداشته اند  و تجربه در زمینه مذکور ندارند ومتاسفانه عدم موفقیت دانشگاهها منتقل به این سازمان گردیده است

3-درحدود 6500 شرکت دانش بنیان وجود دارد که دستاوردهای بسیار کمی دارند واین درحالیست که اینجانب تضمین مینمایم حداقل هرسه ماه یک محصول جدید وحیاتی برای صنایع کشورعرضه نمایم واگر این 600 شرکت سالیانه یک محصول عرضه میکردند میبایست روزانه تقریبی 20 محصول جدید عرضه شود وپس از مدت تقریبی15 سال شروع دانش بنیان میبایست کشور به خودکفائی کامل وحتی صادرات بسیار توانمند ودرزمینه فروش وعرضه فناوری به دنیا میگشتیم .

ووابستگی حیاتی با دلار وتحریم نداشتیم زیرا قدرتهای بیگانه به خوبی میدانند که ما از نظر نظامی قدرتمندهستیم وتهدید نظامی نمیکنند ولی دائم تهدید به تحریم میکنند چون بخوبی به ضعفهای ما آگاه هستند وامروزه کلیه اقتصاد ما تا این حد وابسته با دلار نمیگشت

4- بعضا شنیده شده که شرکتهای دانش بنیان محصولی را برای نمونه تولید مینمایند واز تسهیلات آن بهره میبرند ولی محصول مذکور را از بیرون ازکشورتهیه وسپس مونتاژ و عرضه میشود

ویا بعضا محصول باارزش بسیار پائین وغیر ضروری عرضه میشود واز تسهیلات دانش بنیان بهره میبرد

5- بعضا شرکتهای بزرگ بااحداث واحد تحقیق وتوسعه موفق به اخذ مدرک دانش بنیان گردیده اند که بهره وری بسیار کم دارند وهدر رفت امکانات مذکور را بهمراه داشته است

واین درحالی است که درصورتیکه این کار دانش بنیان بصورت درست اجرا گردیده بود قطعا مشکل فرار نخبگان -اشتغال و درنتیجه کاهش فقر وفساد -وابستگی وتحریم – تولید داخل -عرضه فناوری به دنیا همانند عرضه محصولات تکنولوژی نظامی به دنیا

خوشبختانه ما دزمینه نظامی بسیار موفق بوده ایم با اینکه فعالیت نظامی وتحقیقات محدودیت بسیاری وجود دارد و نسبت به صنعت آزادی و وسعت لازم را ندارد ولی اصلا فعالیت نظامی وصنعتی ما اصلا قابل مقایسه نیستند زیرا افراد دخیل در صنایع نظامی دارای دید خاصی هستند وایدئولوژی خاصی دارند که مسئولین صنعتی صرفا دید شخصی وپست ومقام  ونمایشی دارند واغلب منافع شخصی خود را بر منافع مردم وکشور ترجیح میدهند و چطور میتوان توقع داشت عزیزانی که درپایان هرماه حقوق خود را دریافت مینمایند دراین شرایط متلاطم برای تولیدکنندگان تصمیم گیری وراهبری نمایند و به همین دلیل تصمیم گیریها وامضاء نامه ها وکمیسیونها  هرهفته به هفته دیگر وهر ماه به ماه دیگر موکول میشود و نمیدانند که حتی یک شبانه روز چقدر برای تولید کننده هزینه دارد ومیبایست بهره وری داشته باشد.

و مردم کشور ما به دوقسمت تقسیم میشوند کارمندان وحقوق بگیران دولت و مشاغل آزاد که ظاهرا دولت برای کارهای کشوری وتصمیم گیریها فقط به کارمندان خود اعتماد دارد وفقط ازاین عزیزان بهره میگیرد مثلا برای تشکیل بنیاد علمی نخبگان از عزیزان دانشگاهی استفاده شده وقطعا این طرز فکر موفقیتی نخواهد داشت وای کاش به مردم اعتماد بیشتری میشد همچون زمان جنگ تا مردم به مبدان بیایند .

.متاسفانه در بنیاد علمی نخبگان نیز مدرک گرائی

ما در جنگ پیروز بودیم با وجود ان همه مشکلات و دشمن تا بن دندان مسلح ولی چرا ؟  زیرا تفکر بسیجی داشتیم و فرماندهان با نگرش خاصی داشتیم واین درحالیست که فکر کردیم میبایست از تفکرات مذکور فاصله بگیریم تا پیشرفت داشته باشیم وازعوامل عدم پشرفت نیز تفکر بسیجی یاد میکردیم ودرنتیجه افرادی بظاهر خوب ولی  نو کیسه و خود خواه  خود  برتر پندار  را برگزیدیم که منجی کشور باشند وحتی خودخواهی این عزیزان هیچ گونه انتقادی را برنمیتابد و خود را تافته جدا بافته میدانند وکاملا بی توجه نسبت به مردم ومصالح کشور بودند.

یکی از مهمترین سرمایه هرکشور نخبگان هستند که خسارات وارده  بزودی جبران نخواهد وسالها بطول میکشد تا نخبه ای تکامل یافته به جامعه وارد شود ومتاسفانه این رفتارشهرک ها علمی تحقیقاتی موجب نابودی استعدادها وسرمایه های جبران ناپذیرمیگردد (پیوست دکترمجید ومهدی فقیه که بدلیل رفتارشهرک اقدام به مغازه صوتی اتومبیل نموده ودرحال حاضرمشغول به کسب مذکور هستند) قطعا تعداد این عزیزان کم نیستند بسیار زیاد هستند ولی درسکوت کامل نابود میشوند تا بسرنوشت اینجانب دچار نشوند . و فاجعه بار اینکه بنیادعلمی نخبگان نیز دچار مدرک گرائی  مفرط شده است .

همانطور که مشهوداست نامه های زیادی از طرف مقامات بلند پایه به معاونت علمی وفناوری ارسال شده است جهت حمایت از این شرکت همانند  ریاست جمهوری ونمایندگان محترم مجلس و (حسام الدین آشنا مشاور عالی ریاست جمهوری ) ودرجواب عنوان شده که حمایت جزو  وظایف این سازمان نمیباشد .

حال جای سوال وتامل دارد که این چرا این عزیزان به وظایف ومسئولیت این سازمان مهم واقف نیستند واین اشتباه فاحش از کجا سرچشمه میگیرد برای مسئولین ارشد کشوری که روزانه هزاران تصمیم مهم میبایست اتخاذنمایندویا وظایف بنیاد علمی نخبگان متناسب با اهداف تعیین شده نمیباشد ودچار انحراف جدی شده است

همچنین در نامه مذکور عنوان شده است که با اتمام قرار داد با حضورکارشناس قضائی اقدام به تخلیه شده است .متاسفانه این جواب بیانگر این است که این عزیزان نیز از انجام این کار خوشنود هستند واین نهایت وظیفه ای که داشته اندبوده است. و وقاحت خاصی در این جمله وجود دارد .

توصیه های جدی مسئولین برای حمایت ازتولید کجاست واینکه هیچ کارخانه تولید نباید تعطیل شودوصدها دستوردیگه ومصالح کشور ؟ واشتغال واینکه 25 نفر متخصص در شرکت مذکور اشتغال داشته اند؟واینکه سالیانه میلیونها دلار ارز بابت واردات کالای مذکور از کشورخارج میگردد.

و در ثانی نحوه تخلیه وچگونگی آن در تصاویر گویاتر از هرمطلبی است و لازم بعرض است مقداری از وسایل وتجهیزات بدلایل اینکه حساسیت خاصی داشتند(الکترونیکی ) در محل امانی گذاشته شد تا بعدا  بادقت بیشتری جابجا شود ولی با گرفتاری بسیار دریافت شد بارها مراجعه و درخواست ازنیروهای پلیس ودرنهایت با دخالت پلیس دریافت شد ودرحالیکه آسیب جدی دیده بودند و بازهم مقداری ازآنها همچنان موفق به دریافت نشدیم (پیوست )

لازم به توجه است اینجانب اولین نبوده وآخرین نیز نخواهم بود.

و ازآنجا که اینجانب نامه نگاری زیادی کرده ام ونتیجه موثر نداشته ومعتقد هستم میبایست از طریق رسانه ها بااین مشکل روبرو شد لذا  درحال تدوین فیلم نامه ماجراهای مذکور هستم که با استقبال بعضی کارگردانان داخلی وخارجی مواجه هستم وشاید بزودی توسط انظارعمومی مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

این نامه هیچ گاه برای مخاطب صدر  نامه(دکتربهشتی ) ارسال نخواهد شد زیرا قطعا مشکلات زیادتری برای اینجانب وخانواده ام بهمراه خواهد آورد و صرفا   با نیت درد  دل با شما که شنیدم قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری دارید ارسال میشود وواقعا متاسف شدم زیرا که در بنیاد علمی نخبگان وشهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ظرفیت انتقاد نه تنها وجود ندارد واستقبال نمیشود بلکه واکنش های نامناسب بدنبال دارد وچطوربا ظرفیت انتقادی موجود میتوان امید به حل وکاهش مشکلات داشت واینجانب بنا به مسئولیت دینی ومیهنی  ودوستان غرق به خون خودم که برای اسلام واین کشور بر زمین می ریخته مکتوب گردید .

تشکر  وسپاس

احمدرضا  پاکدل

رونوشت دفترمقام معظم محترم رهبری

دفترمقام محترم ریاست جمهوری

دفتر مقام محترم رئیس قوه قضائیه

روابط عمومی صدا وسیمای جمهوری اسلامی

روابط عمومی خانه سینما وهنرمندان

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا