برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!

احسان حدیدی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی در نقد بیانیه‌ی چندی قبل جمعی از مشاوران میرحسین موسوی نوشت: جمعی از مشاورین آقای موسوی در بیانیه ای به طرح نکاتی پرداختند که‌ در بخشی از آن، نوشته شده: «ابتلای آقای مهندس میرحسین‌ موسوی و سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد به بیماری کرونا برای دلبستگان … ادامه خواندن برای پیشگویی موسوی خیلی دیر بود!