آیا پژوهش هم دچار مافیا شده است؟

یادداشت یک پژوهشگر که به مناسبت هفته‌ی پژوهش در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، بنا به ملاحظاتی بدون ذکر نام نویسنده در پی می‌آید: هفته پایانی آذر ماه، به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است که شاید در بسیاری از دستگاه‌های کشور و نیز نزد مردم عادی، چندان جدی هم گرفته نشود. اما همین … ادامه خواندن آیا پژوهش هم دچار مافیا شده است؟