بازخوانی یک گزارش ملی و تاثیر آن: پلاسکو | گفت‌وگو با محمد فاضلی

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت ویژه گزارش ملی پلاسکو در سال 1395 و هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در سال 1398 بوده است. او در چندین نوشتار هم درباره اهمیت گزارش‌های ملی مطالبی نوشته است. روز نهم بهمن، سالروز تعیین «هیئت ویژه گزارش ملی پلاسکو» در … ادامه خواندن بازخوانی یک گزارش ملی و تاثیر آن: پلاسکو | گفت‌وگو با محمد فاضلی