پول انصاف نیوز از کجا می‌آید؟

علی اصغر شفیعیان، مدیر مسئول: ما به عنوان تیم انصاف مدتی است در وضعیتی قرار داریم که در پی آن تصمیم گرفتیم مخاطب‌مان را در جریان وضعیت مالی سایت قرار بدهیم. این یادداشت به‌نوعی در جهت شفافیت مالی انصاف نیوز نوشته شده است همچنان که چند سال پیش نیز در یادداشتی به آن پرداخته شده … ادامه خواندن پول انصاف نیوز از کجا می‌آید؟