آیا شما تاکنون «دونیت» کرده‌اید؟

«دونیت»، یکی از راه‌های تامین مالی بخشی از موسسات است؛ موسساتی که نتیجه‌ی کارشان به نفع خیر عمومی است ولی با آن فعالیت امکان درآمدزایی ندارند یا هزینه‌هایشان بیشتر از درآمدشان است. معادل فارسی Donation، هبه، اهدا کردن یا اعانه است. خیریه‌ها، بخشی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی رسانه‌ها که محصول یا خدمات … ادامه خواندن آیا شما تاکنون «دونیت» کرده‌اید؟