پاسخ دکتر سروش به نقد آیت الله علیدوست درباره‌ی «دین و قدرت»

دکتر عبدالکریم سروش به یادداشت آیت الله علیدوست، از اساتید حوزه علمیه قم پاسخ داده است. علیدوست به نظریه‌ی جدید سروش با عنوان «دین و قدرت» نقد کرده بود. هر دو متن به نقل از خبرگزاری رسمی حوزه در پی می‌آید: نقدی بر سخنان جناب آقای دکتر سروش با عنوان “دین و قدرت” ابوالقاسم علیدوست … ادامه خواندن پاسخ دکتر سروش به نقد آیت الله علیدوست درباره‌ی «دین و قدرت»