همراهی با انصاف

چند ماه پیش جلسه‌ای که در مورد درآمد و هزینه‌ها در تیم انصاف نیوز داشتیم و کمبود درآمد قابل توجهی که با آن مواجه بودیم را مورد بررسی و همفکری قرار دادیم و نتیجه‌ی آن این شد که تصمیم گرفتیم این مشکل را با مخاطبانمان در میان بگذاریم و همفکری و پیشنهادهای شما را هم … ادامه خواندن همراهی با انصاف