سروش محلاتی: از میدانداری جریانی که برخلاف امام جمهوریت را قبول ندارد، احساس خطر می‌کنم

آیت‌الله سروش محلاتی با تاکید بر این که «امام به جمهوریت و حق مردم در حکومت باور داشت»، گفت: اما یک جریان فکری که میداندار شده و خود را به امام هم منتسب می‌کند، هیچ توجهی به این مفهوم ندارد و من از آسیب دیدن افکار امام توسط این جریان فکری احساس خطر می‌کنم. به … ادامه خواندن سروش محلاتی: از میدانداری جریانی که برخلاف امام جمهوریت را قبول ندارد، احساس خطر می‌کنم