امام جمهور

دکتر ابوالفضل فاتح، بنیانگذار ایسنا، در یادداشتی با عنوان «امام جمهور» به تبیین مدل رهبر خدمتگزار (سرونت لیدر) پرداخته است که در پی می‌آید: «به من خدمتگزار بگویید بهتر از آن است که رهبر بگویید»، از دیدگاه نگارنده، این فراز، از بلندترین فرازهای گفتاری امام خمینی است که می تواند بخش اعظمی از پارادایم و … ادامه خواندن امام جمهور