تبلیغات انتخاباتی در سایت انصاف؟

سایت انصاف در نظر دارد برای ایام انتخابات شورای شهر محتوای تبلیغاتی مربوط به کاندیداها را پوشش دهد. بستر سایت، همچنین اینستاگرام و تلگرام انصاف برای پوشش انواع متفاوت محتوا آماده است، که عبارتند از: یادداشت شخصی که از سمت کاندیدا دریافت می‌شودمصاحبه‌ی تبلیغاتی توسط تیم انصاف با کاندیداکه این دو می‌توانند در جایگاه ویژه … ادامه خواندن تبلیغات انتخاباتی در سایت انصاف؟