گزارش مالی دریافت دونیت انصاف | ماه اول

پس از بررسی ها و جلساتمان در رابطه با ایجاد امکان دونیت برای انصاف، تصمیم این شد که درگاهی برای دریافت همراهی مخاطبانمان ایجاد کنیم و پس از آن در تاریخ ۱۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ لینک درگاه دونیت انصاف را اعلام کردیم.[لینک] از آنجا که شفافیت با مخاطبانمان، به خصوص در این مورد، از … ادامه خواندن گزارش مالی دریافت دونیت انصاف | ماه اول