چرخش 180 درجه‌ای و یورش به سفره بازنشستگان مظلوم!

غلامرضا بنی اسدی، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «چرخش 180 درجه‌ای و یورش به سفره بازنشستگان مظلوم!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: صداقت، فقط یک فظیلت اخلاقی نیست بلکه یک بایستگی در ساحت حکمرانی هم هست. بایستگی که اتصاف به آن، شایستگی افراد را هم نمایان می کند. این را عرض … ادامه خواندن چرخش 180 درجه‌ای و یورش به سفره بازنشستگان مظلوم!