مجلس انقلابی مانع احیای برجام شد!

علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره‌ی علت عدم اعلام توافق ایران و ۵+۱ درباره‌ی احیای برجام گفت: تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته‌ شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی … ادامه خواندن مجلس انقلابی مانع احیای برجام شد!