کرونا یکی از نقاط عطف «مسئله شر»

حسین سخنور، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی با عنوان «خفاش نیگل پاسخ زنبور داروین و آهوی راو؛ نقدی بر مقاله «مسئله شر برای خداناباوران»» به بهانه‌ی کرونا و در پاسخ به یادداشت یوجین ناگاساوا با عنوان «مسئله شر برای خداناباوران»، در دین آنلاین نوشت: کرونا به همان میزان که برای سیستم ایمنی و … ادامه خواندن کرونا یکی از نقاط عطف «مسئله شر»