هشتگ‌سازی و پست‌های تند امید برای نجات جان نوید را بر باد داد

زهرا منصوری، انصاف نیوز: عمادالدین باقی فعال حقوق بشر می‌گوید: «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم، بگویم که تجربه‌ی ما در بیست-سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند.» او درباره‌ی … ادامه خواندن هشتگ‌سازی و پست‌های تند امید برای نجات جان نوید را بر باد داد