امیرالمؤمنین کل جهان

امیر ترکاشوند، نویسنده‌ی کتب دینی، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «امیرالمؤمنین کل جهان» نوشت: این‌که هر گروه فقهی، رهبر خود را امیرالمومنین کل جهان می‌خواند وجه اشتراک تمام فقه‌های سنتیِ مختلف بوده و هیچ اختلافی در این جهانخواری با یکدیگر ندارند زیرا همگی از عمق جان معتقد و ملتزم به موضوع جهاد (یعنی به تصرف … ادامه خواندن امیرالمؤمنین کل جهان