شرور در الهیات سیاسی از زبان هادی سروش

هادی سروش، استاد حوزه در مطلبی درباره‌ی «شرور در الهیات سیاسی» که پیش از این انصاف نیوز در گفت‌وگویی با یاسر میردامادی به آن پرداخته بود، می‌گوید: در حکومت دینی که مسئولیت به عهده‌ی فقیهان گذاشته شده ، میتواند ایجاد مشکلاتی کند چراکه فقیه از طرفی معصوم نیست و از سوی دیگر قدرت مطلقه‌ای دارد … ادامه خواندن شرور در الهیات سیاسی از زبان هادی سروش