پدیدآورنده‌ی کتاب «درباره‌ی شر»: الاهیات سنتی شر بی کفایت است

پارسا زمانی، انصاف نیوز: «نعیمه پورمحمدی» پدیدآورنده‌ی کتاب «درباره‌ی شرّ» که مهم‌ترین مدخل فارسی در موضوع مساله‌ی شرّ است، در گفت‌وگوی خود با انصاف‌نیوز الاهیات سنتی را در پاسخ به مساله‌ی شرّ و تبیین درد و رنج‌های بشری، الاهیاتی بی‌کفایت می‌داند. پورمحمدی معتقد است الاهیات شرِّ ما به دلیل بی‌اعتنایی‌هایی که به این مساله در … ادامه خواندن پدیدآورنده‌ی کتاب «درباره‌ی شر»: الاهیات سنتی شر بی کفایت است