آنچه بر دوم خرداد گذشت

روزنامه‌ی شرق سخنان سعید حجاریان در گفت‌وگوی اخیر با انصاف نیوز [لینک] را به همراه دو دیدگاه دیگر از احمد زیدآبادی و محمدرضا تاجیک در گزارشی با تیتر «حجاریان: جنبش دوم خرداد متولی نداشت / آنچه بر دوم خرداد گذشت: معلق میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی» آورده است که در پی می‌آید: سعید حجاریان … ادامه خواندن آنچه بر دوم خرداد گذشت