صریحِ دانشجویی | روایتی از دیدار رئیس‌جمهور با دانشجوها در دانشگاه شریف

نشریه‌ی «روزنامه شریف» زیرمجموعه‌ی دانشگاه صنعتی شریف، روایتی از دیدار ابراهیم رئیسی با دانشجویان در روز ۱۶ آذر را منتشر کرده است که در پی می‌آید: ۲۰ دقیقه تأخیر برای یک برنامه دوساعته شاید زیاد به نظر رسد، ولی با توجه به ساعت شروع برنامه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و شرکت‌های … ادامه خواندن صریحِ دانشجویی | روایتی از دیدار رئیس‌جمهور با دانشجوها در دانشگاه شریف