دفتر صانعی: زکات فطره هر نفر به گندم 5500 و به برنج 18000 تومان

پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله صانعي اعلام کرد: ميزان زکات فطره در سال 1395 براي هر نفر به قيمت گندم 5500 تومان و بهقيمت برنج 18000 تومان است.

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل اطلاعیه ی این دفتر در پی می آید:

 

شماره حساب جهت واريز فطريه
نزد بانک سامان شعبه قم کد9001 به نام
آيت الله العظمي صانعي
————————-
شماره حساب : 90017008942923
————————-
شماره شبا: 320560900170000894292003 IR
————————-
شماره کارت: 2926 – 0894 – 8615 – 6219
============ ==
ضمناً شماره حساب
0105983601000
سيبا بانك ملى جهت واريز فطريه مي باشد.

============ ==
ميزان مبلغ کفاره : 2000 تومان
شماره حساب براي پرداخت کفارات نزد بانک سامان شعبه قم کد9001 به نام
آيت الله العظمي صانعي
————————-
شماره حساب : 90017008942922
————————-
شماره شبا: 590560900170000894292002 IR
————————-
شماره کارت: 2927- 0894- 8614- 6219
صاحب حساب: دفتر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى

کفارات و فطريه خود را مي توانيد با مراجعه به بخش پرداخت وجوه شرعي (بخش کفارات يا فطريه) از طريق سايت به صورت اينترنتي پرداخت نماييد.

سوالاتي پيرامون زکات فطره

باسمه تعالي
محضر مبارک آيت الله العظمي صانعي (مد ظله العالي)

با آرزوي سلامتي و قبولي طاعات و عبادات؛
احتراماً با توجه به فرارسيدن عيد سعيد فطر، فتواي مبارک را در سوالات زير پيرامون زکات فطره جهت روشن شدن وظيفه مقلدان بيان فرماييد:
سؤال1: مقدار زكات فطره را بيان فرماييد.

پاسخ: مقدار زکات فطره تقريباً سه کيلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و هم چنين برنج مي باشد که امروزه جزء قوت غالب است، و پرداختن قيمت هرکدام از آن ها به قيمت بازار همان محل هم کافي است و در حال حاضر قيمت سه کيلوگرم گندم در اکثر شهرهاي ايران تقريباً 5500 تومان مي باشد که پرداخت آن مجزي و برائت ذمه با آن حاصل مي شود.

سؤال2: آيا مصرف زکات فطره همان مصارف هشت گانه زکات مال است يا خير؟

پاسخ: مصارفش همان مصارف است، لکن رعايت احتياط مستحب در آن است که به فقراي مؤمنين و شيعيان داده شود؛ کما اين که رعايت جهات افضليت يعني ترجيح خويشان بر غير آن ها و همسايگان فقير و سپس اهل علم فقير، مطلوب و موجب ثواب زيادتر مي باشد.

سؤال3: آيا پرداخت فطريه به مراکز و جاهايي که اطمينان به مصرف آن در مصارف معين شده توسط شرع نداريم، جايز است يا خير؟

پاسخ: مبرء ذمه نمي باشد و وثوق به مصرف در مصارف معينه شرعيه، لازم و شرط جواز و برائت ذمه است.

سؤال4: يک مد طعام که بايد به عنوان کفاره يا فديه به فقير داده شود، چه مقدار است؟

پاسخ: تقريباً هفتصد و پنجاه گرم، که در كفّاره يا فديه منحصراً بايد به فقرا نان، گندم و امثال اين دو از اطعمه داده شود و قيمت كفايت نمي كند; مگر آنكه پول را به او بدهد كه او وكالتاً، نان تهيّه كند و وثوق به تهيّه آن نيز داشته باشد.

سؤال5: ما در تهران زندگي مي كنيم، آيا مي توانيم زكات فطره را به جاي ديگري غير از محل زندگى، مثل محل اولي كه در آن زندگي مي كرديم يا جاي ديگر بفرستيم؟

پاسخ: در هر مکاني که به مصارف معينه شرعيه برسد مانعي ندارد.

سؤال6 : زکات فطره بر چه کسي واجب است ؟

پاسخ: كسى كه قبل از غروب شب عيد فطر گرچه يك لحظه، بالغ و عاقل و هشيار است و فقير نباشد، بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفرى يك صاع (كه تقريباً سه كيلو است) گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بپردازد، كافى است.

سؤال7: زكات فطره ميهمان شب عيد فطر بر عهده چه كسى است؟

پاسخ: بر عهده خود ميهمان است، حتى اگر قبل از غروب وارد شود، زيرا با مصرف غذا و افطارى يك شب، نانخور بودن و عيلوليت صدق نمى كند. آرى، اگر قبل از غروب آمده و بناست چند روزى بماند به عهده صاحبخانه و ميزبان است چون عيلوليت و نانخور بودن صدق مى كند.

سؤال8: آيا مى توان زكات فطره را به سيد فقير داد؟

پاسخ: سيد مى تواند زكات فطره خود را به سادات فقير بدهد، ولى غير سيد نمى تواند زكات فطره خود را به سيد بدهد.

سؤال9: آيا فطريه سربازانى كه در سربازخانه ها از جيره دولتى استفاده مى كنند، به عهده خود آنان است يا دولت؟ آيا سربازان عائله دولت محسوب مى شوند يا خير؟

پاسخ: به عهده دولت نمى باشد و اگر خودشان توان پرداخت را دارند وپول غذا را مى دهند، بايد زكات را بپردازند و اگر غذا را به آنان مى دهند كه نانخور دولت محسوب مى شوند، بنا بر احتياط باز زكات فطره به عهده خود آنان است، هر چند عدم تعلق به خود آنان هم، خالى از وجه نيست.

سؤال10: لطفاً زمان پرداخت زكات فطره را بيان فرماييد؟

پاسخ: از اول شب تا زوال و ظهر روز عيد مى باشد، آرى، براى كسانى كه نماز عيد مى خوانند احتياط واجب آن است كه قبل از نماز بپردازند و يا کنار گذاشته شود تا بعد به مصرف برسانند.

سؤال11:آيا جايز است مكلّف زكات فطره را جدا كند و كنار بگذارد كه بعد به مصرف برساند؟

پاسخ: مانعى ندارد و بعد از جدا كردن هر زمانى كه ادا نمايد زكات فطره محسوب مى شود، ليكن اگر با وجود مستحق و محل مصرف مسامحه در اداى آن نمود و از بين رفت، ضامن مى باشد.

سؤال12: اگر به جهتى از جهات، زكات فطره را تا قبل از ظهر روز عيد، نه از مالش جدا كند و نه پرداخت نمايد، وظيفه او چيست؟

پاسخ: تكليف به پرداخت باقى است، ليكن بايد قربة الى الله بپردازد و قصد ادا و قضا ننمايد.

سؤال13: آيا در پرداخت زكات فطره، لازم است كه به فقير گفته شود زكات فطره است يا خير؟

پاسخ: لازم نيست و عمده رسيدن زكات به دست فقير است، و چنانچه گفتن آن او را ناراحت مى كند و موجب آسيب رساندن به شخصيت او مى شود، نبايد گفت.

سؤال 14. اگر شخصى زكات فطره خود و اهل خانواده اش را چند سال پى در پى به دليل تنگْ دستى كه در آن روزها حتّى براى نان شب محتاج بوده اند نپردازد، ولى بعداً به دليل امكانات مالى مى تواند بدهد، چه حكمى دارد؟

پاسخ ـ كسى كه غروب شب عيد شرايط وجوب پرداخت زكات فطره را ندارد، بعد از غنا و تمكّن، چيزى به عنوان زكات فطره بر او لازم و يا مستحب نيست. بنابراين، در مفروض سؤال زكات فطره، تعلّق نگرفته و نه تنها واجب نيست؛ بلكه مستحب هم نبوده است. پس پرداخت به عنوان زكات فطره هم در مفروض سؤال، مشروع نيست.

سؤال 15. اگر ميهمان شب عيد فطر بعد از غروب وارد شود، ليكن دعوت از او در روزهاى قبل بوده باشد، زكات فطره اش بر عهده چه كسانى است؟

ج ـ بر عهده خود ميهمان است هرچند كه از قبل دعوت شده باشد.

سؤال 16. اگر ميزبان بخواهد زكات فطره ميهمان شب عيد را در صورتى كه بر عهده ميهمان باشد، بدهد، آيا كفايت مى كند يا خير؟

ج ـ با رضايت و اجازه اش كفايت مى كند.

سؤال17. آيا در احكام ميهمان و ميزبان از حيث زكات فطره كه در سؤال هاى قبل گفته شد، بين دعوت در خانه و يا دعوت در مراكز پذيرايى فرقى هست يا خير؟

ج ـ فرقى نمى باشد.

سؤال18. اگر بخواهد به جاى زكات فطره پول آن را بپردازد، آيا قيمت روز ادا را بايد پرداخت نمايد يا قيمت روز عيد را؟

پاسخ ـ بايد قيمت زمان ادا را پرداخت نمايد.

سؤال19. آيا در زكات فطره مى توان غير از اجناس معيّن شده از قوت غالب و غير از پول آن، چيز ديگرى خريد و به فقير داد يا كفايت نمى كند؟

پاسخ ـ نمى توان و كفايت نمى كند، مگر با رضايت و اجازه گيرنده زكات (فقير) باشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا