در سوگ شهسوار خردمندی و دادگری | سعید رضوی فقیه

انصاف نیوز – سعید رضوی فقیه، عضو سابق هیئت علمی فلسفه دانشگاه تبریز: در میان یاران و خویشان پیامبر (ص)، جزئیات زندگی هیچیک به اندازهٔ علی (ع) مورد توجه دوست و دشمن و خاص و عام نبوده و نیست. تاریخ زندگانی علی (ع) نیز همچون حیات خود حضرت رسول گرامی (ص) آکنده است از رویدادهای شگفت؛ … ادامه خواندن در سوگ شهسوار خردمندی و دادگری | سعید رضوی فقیه