پیروز مجتهدزاده: دارم منفجر می‌شوم!

پیروز مجتهدزاده ضمن انتقاد به برگزار نشدن مراسم روز ملی خلیج فارس، با گریه گفت: دردها و ناله‌هایم دارد سینه‌ام را منفجر می‌کند که بعد از ۳۰ سال مبارزه در این راه آخرش اینجا ایستاده‌ام و می‌گویم که من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. استاد بازنشسته‌ی دانشگاه … ادامه خواندن پیروز مجتهدزاده: دارم منفجر می‌شوم!