سیدجواد هاشمی: بعید می‌دانم زر امیرابراهیمی به مقدسات توهین کند

پریسا هاشمی، انصاف نیوز: سیدجواد هاشمی درباره‌ی حواشی فیلمی که زهرا امیرابراهیمی به خاطر بازی در آن در کن جایزه گرفته است، به انصاف نیوز می‌گوید: با شناختی که از زهرا امیرابراهیمی دارم بعید بدانم که بخواهد به مقدسات توهین کند. امیدوارم علی عباسی، کارگردان فیلم پوستر را عوض کند تا ذهنیت توهین به مقدسات … ادامه خواندن سیدجواد هاشمی: بعید می‌دانم زر امیرابراهیمی به مقدسات توهین کند