واکنش سعید پورصمیمی به اتهام کتایون ریاحی از زبان پریزاد سیف

فرارو نوشت: صحبت‌های پریزاد سیف کارگردان و بازیگر تئاتر و همکار ۱۶ ساله سعید پورصمیمی از قول این بازیگر با سابقه راجع به اتهام تعرض به کتایون ریاحی توضیحاتی را بیان می‌کند. https://fararu.com/files/fa/news/1401/3/11/1231818_790.mp4