پاسخی به اظهارات رضا پهلوی: شازده! می‌شود قدری درباره منابع مالی‌تان و شغلتان توضیح دهید؟

یادداشتی در کانال تلگرامی مهدی نصیری، مدیر سابق روزنامه کیهان درباره‌ی اظهارات رضا پهلوی منتشر شده که متن آن در پی می‌آید: «تاسفباره که آقای رضا پهلوی از یکسو ادعا می‌کند که طرفدار آزادی است، و از سوی دیگر، در مصاحبه‌اش با آیت الله بی بی سی، بدون هیچ سند سیاسی و منطقی، مدعی می‌شود … ادامه خواندن پاسخی به اظهارات رضا پهلوی: شازده! می‌شود قدری درباره منابع مالی‌تان و شغلتان توضیح دهید؟