تقلیل و تحریف آموزه مترقی و عاشورایی امر به معروف و نهی از منکر | مهدی نصیری

مهدی نصیری طی یادداشتی نوشت: ابراهیم رئیسی امروز در دیدار با ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد:
“دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر است. نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود.”

امر به معروف و نهی از منکر که از مترقی ترین آموزه های دینی و محوری ترین عنصر قیام عاشورا بوده و قبل از هر چیز ناظر به نظارت عمومی بر قدرت و حاکمیت است تا حاکمان پایشان را کج نگذارند و از مرز عقل و عدالت و آزادی خارح نشوند، به تحریفی زیانبار […] دچار شد و در حد گیر دادن به مو و گیس بانوان و دخترکان و کنسرت‌های موسیقی تقلیل یافت تا [مسئولین] آنچه می خواهند بکنند و به راحتی مرزهای شرع و قانون و خواست عمومی را نقض کنند.

اکنون ستاد امر به معروف که آقای رئیسی با آنها دیدار کرده در کار همین گیردادنهاست به جای آن که در جامعه جریان نقد حاکمیت را ایجاد کند.
اگر این ستاد واقعا در کار امر به معروف و نهی از منکر بود باید در همین جلسه به منکر بزرگ خلف وعده و شعارهای بدون عمل آقای رئیسی می پرداخت که به اتکای آنها اعتماد عده ای از مردم را جلب کرد اما پس از به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری به هیج یک از آنها به درستی عمل نکرده و اکنون دستمایه ساخت انواع طنزها در فضای مجازی شده است.

از جمله این وعده ها راه اندازی گشت ارشاد برای مسئولان و مدیران به جای گشت ارشاد در مورد حجاب بود که تبدیل به گشت ارعاب و ستیز با زنان شده است و هر از چندی یک زشتکاری و جنجال رسانه ای را رقم می زند.

[…]

انتهای پیام