تحلیل فواد صادقی از رخدادهای اخیر | «این آخرین فرصت‌هاست»

یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به رخدادهای روزهای اخیر گفت: حتی اگر شرایط کشور کاملا آرام شد به معنای این نیست که اعتراضات پایان یافته بلکه اعتراضات تبدیل شده به زخم کهنه‌ای روی زخم‌ها و نارضایتی‌های گذشته و باید به آن توجه و درمان شده و پاسخ داده شود. این آخرین فرصت‌های ما است که … ادامه خواندن تحلیل فواد صادقی از رخدادهای اخیر | «این آخرین فرصت‌هاست»