این روزهای ما رسانه‌های داخلی [+عذرخواهی]

علی اصغر شفیعیان، سردبیر انصاف نیوز: نمی‌دانم طنز «ممیزی» را دیده‌اید یا نه. اگر دیده‌اید قاعدتا می‌خندید. ما رسانه‌ها این وضعیت را زندگی کرده‌ایم. با این دست فرمان، تقریبا صد درصد مرجعیت خبری به آن سوی آب‌ها یعنی امثال ایران اینترنشنال می‌رسد که با سیاست‌های اشتباه داخلی برای رسانه‌ها، فاتح میدان رسانه شدند! مردادماه در … ادامه خواندن این روزهای ما رسانه‌های داخلی [+عذرخواهی]