«دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، خانه امن همه سلایق صنفی و دانشجویی»

جوابیه‌ی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به مطلب مندرج در مورخ 1/7/1401 با تیتر “رخدادهای دانشکده ادبیات؛ تسویه حساب سیاسی یا زنگ خطر؟“ در پی می‌آید: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، خانه امن همه سلایق صنفی و دانشجویی با عنایت به برخی مطالب منتشره جهت‌دار در هفته‌های اخیر در سایتها و شبکه‌های خاص علیه مدیریت دانشگاه تهران … ادامه خواندن «دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، خانه امن همه سلایق صنفی و دانشجویی»