وظیفه‌ی خاتمی برای حفظ شیرازه‌ی اصلاح طلبی

علی اصغر شفیعیان، سردبیر انصاف نیوز: در این روزها بارها شنیده‌ام که می‌پرسند خاتمی کجاست؟ کنایه‌ی سوال‌کننده‌ها به سکوت آقای خاتمی است. این سوال خودم هم هست چون او را موظف می‌دانم سخن بگوید. سکوت خاتمی شیرازه‌ی اصلاح طلبی را دارد از هم می‌پاشاند؛ بدنه‌ی فعال و حامی اصلاح طلبان می‌پاشد در حالی که الان … ادامه خواندن وظیفه‌ی خاتمی برای حفظ شیرازه‌ی اصلاح طلبی