اعتراض مالکان، بی‌اعتنایی پیمانکار، سکوت شهرداری

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: مجموعه‌ای از اسناد و مدارک در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است که نشان از تخلفات در ساخت و ساز، خلف وعده در واگذاری و عدم رعایت مقررات ایمنی در یک مجتمع تجاری واقع در منطقه نوزده تهران دارد. نکته جالب در این میان رفتارهای متناقض شهرداری منطقه 19 در دوره‌های … ادامه خواندن اعتراض مالکان، بی‌اعتنایی پیمانکار، سکوت شهرداری