پرسش‌هایی از عملکرد نماینده جامعه مطبوعاتی در هیات نظارت

علی نیلی، انصاف نیوز: با نزدیک‌شدن موسم انتخاب نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها و جراید کشور در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده فعلی تحرکات گوناگونی را آغاز کرده است که غیر از برگزاری نشست‌ها و دورهمی‌های غیررسمی، به‌ویژه با مدیران مسئول نشریات خارج از تهران، به انتشار گزارشی 20 بندی هم منجر شده است. پدرام پاک‌آئین … ادامه خواندن پرسش‌هایی از عملکرد نماینده جامعه مطبوعاتی در هیات نظارت