توصیه‌ی زیدآبادی به اسماعیلیون

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «برسد به دست حامد اسماعیلیون» نوشت: حامد اسماعیلیون، همسر و دختر نازنینش را در فاجعۀ ساقط کردن هواپیمای اوکراینی از دست داده است. تحمل چنین مصیبتی فوق طاقتِ بشری است. او هر اندازه هم که خشم و کینه از مسببان حادثه به دل گرفته باشد، قابل فهم … ادامه خواندن توصیه‌ی زیدآبادی به اسماعیلیون