نامه‌ی سروش به زیدآبادی: دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

دکتر عبدالکریم سروش در نامه‌ای که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده، خطاب به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، نوشت: سلامی چو بوی خوش آشناییبرآن مردم دیده روشناییدرودی چو نور دل پارسایانبر آن شمع خلوتگه پارسایی احمد زید آبادی نازنینوجود نازکت آزرده گزند مباد شنیدم مشتی خفاشکان نور ستیز پرده حیا را دریده‌اند و با گفتار زشت و … ادامه خواندن نامه‌ی سروش به زیدآبادی: دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست