خرید تور نوروزی

سماک روی پیراهن فوتبالیست ها

بررسی روایات مختلف به بهانه حرکت تیم ملوان

روزنامه شرق نوشت: اســم مهران ســماک یکی از آن نام هایی اســت که در بحبوحه اتفاقات اخیر در
ایران بارها شنیده شده اســت. او یکی از جان باختگان حوادث ماه های اخیر در ایران
اســت که برخالف دیگر موارد، حالا ارتباط جدی تری با دنیای فوتبال پیدا کرده است.
دلیلش هم به دو موضوع مربوط می شــود؛ اول اینکه بعد از بازی حســاس ایران و
آمریکا در جام جهانی کشــته شــده و دوم اینکه تیم شهرش، یعنی ملوان بندرانزلی،
پیــش از شــروع تمریناتش برای ادامه فصل، تصویــر او را روی پیراهنی حک و آن را
بــه تن کرده اند تا از این طریق، یاد مهران ســماک را گرامی بدارنــد. هم زمان، دراگان
اسکوچیچ ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران که روزهای زیادی هدایت باشگاه
ملوان را بر عهده داشــت، با انتشــار تصاویری از پیراهن های خاص بازیکنان ملوان،
واکنشــی به مرگ مهران سماک نشان داد. این طور شــد که مرگ این جوان ۲۷ساله،
تبدیل به جدیدترین واکنش در بین بازیکنان فوتبال، خاصه تیم شــمالی ملوان شــده
است. داســتان کشته شدن مهران سماک ولی از آن دســت اتفاقاتی است که جنس
متفاوتی با نمونه های مشابه دارد. آن طورکه خبرگزاری های رسمی نوشته اند او بامداد
۹ آذر و پس از شکست ایران برابر آمریکا در جام جهانی در خیابان حضور داشته و بعد
از به صدا درآوردن بوق ماشــینش، با شلیک گلوله کشته شده است. از اینجا به بعد،
روایت ها تا حدودی متغیر اعلام شده است. عده ای مرگ او را به دلیل شلیک نیروهای
امنیتی توصیف کرده و عده ای دیگر هم کشته شدن مهران ۲۷ساله را به گردن آنهایی
انداختند که قصد برگزاری اغتشاش را داشتند. اولین روایت از این مرگ را یک روز بعد،
خبرگزاری فارس، از زبان فرمانده نیروی انتظامی بندرانزلی منتشــر کرد که گفته بود
این جوان با سلاح شکاری مورد اصابت قرار گرفته است. به گفته سرهنگ سیدجعفر
جوانمردی فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی بامداد چهارشنبه و پس از پایان یافتن
مســابقه فوتبال تیم ملی کشورمان در مصاف با آمریکا و تجمع عده ای اغتشاشگر در
محدوده چراغ برق شهرستان انزلی، جسد مردی حدودا ۳۰ساله که بر اساس شواهد
موجود بر اثر تیراندازی با ســلاح شــکاری مورد اصابت قرار گرفته بود، کشف شد. بر
اســاس اعلام فرمانده انتظامی شهرســتان بندرانزلی، پلیس در همان ساعات اولیه
تعدادی از مظنونان را شناسایی و دستگیر کرد و تلاش برای شناسایی ضارب همچنان
ادامه داشــته و نتیجه تحقیقات بیشتر پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و بررسی های
فنی پلیس به اطلاع عموم خواهد رســید. چند ساعت بعد ولی خبرگزاری ایسنا، در
گفت وگو با دادستان رشت، موضوع دیگری را رو کرد که در تضاد با گفته های فرمانده
نیروی انتظامی بندرانزلی بود. فلاح میری دادســتان مرکز اســتان گیلان درباره فوت
مهران سماک، استفاده از سلاح شکاری را رد کرده و گفته بود: «بعد از بازی تیم ملی
فوتبال ایران مقابل آمریکا فردی به نام مهران ســماک بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای
در شهرســتان بندرانزلی فــوت می کند. به محض وقوع این حادثه مشــکوک پرونده
قضائی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده و دادستان بندر انزلی در حال رسیدگی
به پرونده اســت». همین تناقض کافی بود تا تفاوت اولیــه در پیگیری پرونده یکی از
کشته شدگان پدیدار شود. این بار دادستانی و مسئولان شهر بندر انزلی مصمم بودند تا
هر طور شده مقصر اصلی را پیدا کنند. از آنجا که مشخص شده بود مهران سماک با
گلوله ســاچمه ای کشته شده است پس به نظر می رسید باید پرونده با دقت بیشتری
مورد بررســی قرار بگیرد. این همان موردی بود که یکی دو روز گذشته، وکیل خانواده
سماک آن را در فضای مجازی رسانه ای کرد و خبر داد که فرمانده نیروی انتظامی بندر
انزلی که مرگ او را به عواملی دیگر مرتبط دانسته بود، بازداشت شده است. سیدمجید
احمدی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «پس از گذشت ۷ روز از قتل مهران
ســماک، با پیگیری های مستمر و بررسی دلایل و مســتندات نهایتا جعفر جوانمردی
فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی به اتهام عدم رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح
منجر به قتل عمد مهران سماک در شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی گیلان تفهیم
اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و در حال حاضر در زندان مرکزی
رشــت می باشد». گو اینکه چنین خبری و نحوه اعلام آن در فضای مجازی چندان به
مذاق معاون حقوقی فرماندهی انتظامی اســتان گیلان خوش نیامده و او گفته است
که پرونده فرمانده نیروی انتظامی این شهر در دست بررسی است. سرهنگ «محمود
رجبی» ضمن تشــریح نحوه رسیدگی و بررسی ابعاد پرونده مرحوم «مهران سماک»
گفت: «پس از شکست تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل آمریکا، تعدادی اغتشاشگر
در بندر انزلی با ایجاد تجمع، راه بندان و هنجارشــکنی قصد برهم زدن نظم و امنیت
شــهر را داشــتند که با توجه به حساسیت ایام و لزوم پیشــگیری از سوءاستفاده های
احتمالی فرصت طلبان برای آسیب رساندن به اموال عمومی و شهروندان، موضوع به
صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. در جریان تجمع مخلان نظم و امنیت و
ازدحام خودروهای هنجارشــکن، مرحوم سماک مورد اصابت سلاح ساچمه زنی قرار
گرفت که متأســفانه به علت جراحات وارده فوت نمود. با توجه به اهمیت موضوع
بلافاصلــه با هماهنگی قضائی اقدامات فنی و کارشناســی صورت گرفت و تعدادی
از مظنونین و متهمین در این ماجرا نیز شناســایی و دســتگیر شدند. پلیس به عنوان
حافظ نظم و امنیت جامعه، خود را در قبال رسیدگی به وقوع هرگونه تخلف یا جرم
مسئول می داند. در رابطه با مرحوم مهران سماک بنا به تشخیص مقام قضائی، پرونده
تعدادی از افراد از جمله سرهنگ «ســیدجعفر جوانمردی» فرمانده سابق انتظامی
شهرستان بندرانزلی در دست بررسی است که نتیجه آن پس از بررسی های کارشناسی
و نظر قطعی مقام قضائی اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن اینکه فرماندهی انتظامی
اســتان گیلان برابر مواد ۹۱ ،۹۶ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲
حق شکایت از وکیل این پرونده را برای خود محفوظ دانسته و به طور قطع از طریق مراجعه قضایی اقدام کنند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا