پاسخ تفصیلی آیت‌الله مکارم به پرسشی درباره‌ی حکم «محاربه»

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید درباره‌ی اینکه «کدام یک از چهار گزینه‌ی موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شده‌است، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه‌ی محاربان مسلماً یکسان عمل نمى‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. مجازات … ادامه خواندن پاسخ تفصیلی آیت‌الله مکارم به پرسشی درباره‌ی حکم «محاربه»