دبیر کانون زندانیان سیاسی: از کم‌کاری ما، شکنجه‌گران ساواک مدعی حقوق بشر شده‌اند

سرویس سیاسی انصاف نیوز: محمدرضا علی حسینی، دبیرکل زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، درباره‌ی انتشار تصویری از پرویز ثابتی در تجمع ایرانیان خارج از کشور حاضر شده بوده است می‌گوید: متاسفانه نوع برخوردها و رفتارهای مسئولین باعث شده که افرادی مانند ثابتی و ربع‌پهلوی امکان عرض اندام پیدا کنند و مدعی آزادی و حقوق بشر … ادامه خواندن دبیر کانون زندانیان سیاسی: از کم‌کاری ما، شکنجه‌گران ساواک مدعی حقوق بشر شده‌اند