بيانيه | توافقات دانشجویان بر سر «هزینه سنوات» با دانشگاه شریف

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پس از جلسه ی چهارشنبه به مسوولان این دانشگاه درباره ی توافقاتی که به نمایندگی از معترضان چند روزه بر سر هزینه ی سنوات انجام شده، بیانیه ای منتشر کردند.

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه خطاب به دانشجویاندر پی می آید:

احتراما به استحضار شما عزیزان شریفی میرساند که جلسه امروز مابین نمایندگان شورای صنفی متشکل از دبیرشورای صنفی، نائب دبیر شورای صنفی و دبیر کمیته آموزش و نمایندگان دانشگاه متشکل از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فتوحی، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر آموزش، مدیر امور استراتژیک، مدیر ارزیابی و نظارت و ریاست دانشکده انرژی برگزار شد توافقی پیرامون مشکلات اخیر دانشجویان سنواتی مقاطع مختلف صورت پذیرفت که شرح آن در ذیل این مستند خواهد آمد.

پیش از شرح این توافق لازم است تا نکاتی را مجددا با یکدیگر مرور کنیم:

1 – آنچه که در این چندماهه و به ویژه 3 روز تجمع بیش از هرچیز نمایان بود، اتحاد و عقلانیت دانشجویان دانشگاه شریف است. اتفاقاتی که با این کیفیت، در کمتر دانشگاهی از کشور رخ داده است. 3 روز تجمع بیش از هزار دانشجوی شریفی که کاملا خودجوش شکل گرفت و درعین حال بدون رخدادن حتی یک اتفاق خارج از موضوع و پیشبینی نشده با موفقیت به کار خود خاتمه داد. این افتخار بر پایه خرد جمعی، همبستگی، اعتماد میان دانشجویان و ازخودگذشتگی دانشجویان شکل گرفته است. ممارست در پیگیری از طریق اتحاد و روش های منطقی و تعاملی، حتی ورای امتیازات و تسهیلات بدست آمده، بدون شک مهمترین دستاورد اتفاقات پیرامون
سنوات بوده است.

2 – دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با اعتماد به تجربه و عملکرد ساختار دموکراتیک شورای صنفی، ضمن همکاری با شورا اجازه دادند تا در فضایی عاری از جوزدگی و افراط و تفریط، مسئولان شورای صنفی به تعامل سازنده با دانشگاه بپردازند و هرگز روش های تند و لحظه ای را جایگزین شیوه تعاملی شورای صنفی نکردند. شورای صنفی نیز تمامی امکانات و ظرفیتهای خویش را مبتنی بر تعامل و به کام دانشجویان و «شریف» حفاظت و حراست کامل از حقوق دانشجویان بهکار گرفت و درنهایت میوه شیرین توافق از درخت مسئولین چیده شد. امروز دانشگاه صنعتی شریف افتخار این را دارد که منسجمترین و پرمخاطبترین تشکل دانشجویی آن، با عقلانیت و ظرفیت کم نظیر به تعامل پیرامون مشکلات پدیدآمده می پردازد و دانشجویان آن نیز با اعتماد کامل به این شورا، نظاره گر عملکرد آن هستند.

3 – اتفاقاتی که پیرامون مساله سنوات تحصیلی مقاطع مختلف رخ داد باید به صورت موشکافانه مورد بررسی دانشجویان و مسئولین دانشگاه قرار گیرد. این الگوی حل مشکل اگر مورد بررسی قرار گیرد قطع به یقین دلیل به توافق رسیدنِ 5 ساعته و عدم توافقِ 9 ماهه را مشخص می سازد. با بررسی این اتفاقات دلیل بسته شدن درب اتاق مسئول اصلی مرتبط با موضوع سنوات به روی نمایندگان دانشجویان و عدم پاسخگویی ایشان مشخص خواهد شد. باید با نگاه ویژه به بازخوانی این اتفاقات پرداخت تا در مسائل مشابه، امکان ماجراجویی برای مسئولین ناکارآمد مهیا نشود و اعتبار دانشگاه شریف بازیچه بداندیشی و کژاندیشی مسئولان مرتبط و غیرمرتبط با موضوع نگردد. لازم است کارگروه ویژه ای این اتفاقات را مورد بررسی قرار دهد و از رفتار شایسته دانشجویان و شورای صنفی نکته یابی کرده و دراختیار دیگر گروههای دانشجویی جهت بهبود عملکرد قرار دهد. همچنین مسئولین غیرپاسخگو که با ایجاد و تاکید بر بهانه های واهی از رو در رو شدن با تبعات تصمیمات نا به جا و نادرست خویش امتناع نمودند مورد ارزیابی و مواخذه قرار گیرند.

4 – مسئولین شورای صنفی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به درستی با شناخت دقیق از جناب آقای دکتر فتوحی ریاست محترم دانشگاه، تا آخرین لحظه منتظر ورود مدبرانه و پدرانه ایشان ماندند که این نکته را می توان در نامه ها و بیانیه های شورای صنفی به خوبی مشاهده کرد. همگان شاهد بودند که برخورد دکتر فتوحی، گرچه با تاخیر، اما با اثرگذاری مناسب مسبب شد تا بحران ایجاد شده ناشی از سومدیریتها با کمترین هزینه به توافق و تعامل ختم شود. لازم است به طور ویژه از صبر و اعتماد و هوشمندی دانشجویان و جناب آقای دکتر فتوحی نهایت تشکر را داشته باشیم.

5 – تجربه تلخ اتفاقات مربوط به تجمع سنوات سال گذشته سبب شده است تا دانشجویان و مجموعه شورای صنفی نسبت به اجرای تعهدات شفاهی نهایت دقت را داشته و با رویکرد محافظه کارانه به بررسی شرایط موجود بپردازند. البته اینبار این توافقات به جای معاونت آموزشی با پدر معنوی دانشگاه جناب آقای دکتر فتوحی صورت پذیرفته است و همین امر خیال ما را بسیار راحت کرده است.
در همین راستا دانشجویان عزیز باید مدنظر داشته باشند که امکان بروز اعتراضات به شیوه های مختلف همچنان قابل بررسی و اجرا است و دانشجویان با اتحاد و انسجام فعلی، امکان تحقق هر خواسته به حقی را دارا می باشند.

6 – چیزی که در نهایت موجب پاسخگویی مسئولین دانشگاه شده است ممارست و پایمردی دانشجویان در بروز اعتراضات خویش از کانال های مختلف بوده است. آنچه که درب بسته اتاق مسئولین را برای نمایندگان دانشجویان گشود که در سطح هیئت رئیسه به برگزاری جلسه با ایشان پرداختند، تجمعات منطقی و کوتاه نیامدن دانشجویان از مطالبات برحق خویش است. تمامی امتیازات بدست آمده ناشی از همین تجمعات و تصمیمات منطقی بوده است.

و اما مشروح توافقات صورت گرفته در جلسه امروز به شرح زیر است:

الف – سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 94 مطابق با آئین نامه وزارت علوم اعمال خواهد شد. این به آن معناست که دانشجویان ارشد ورودی این سال حق تحصیل رایگان به مدت 5 ترم را خواهند داشت.

ب – هزینه مازاد اسکان ترم 5 کارشناسی ارشد و ترم 9 کارشناسی و دکترا به طور کامل حذف شد.

ج – دانشجویان کارشناسی ورود سال 91 و 92 هیچ هزینه آموزشی جهت ادامه تحصیل در ترمهای 9 و 11 نخواهند پرداخت.

د – هزینه های مازاد تغذیه ترم 9 کارشناسی و 5 کارشناسی ارشد همچنان محل بحث و بررسی است. دکتر فتوحی قول مساعدت حداکثری جهت کاهش هزینه های اضافی را طی جلسه ای با دکتر وثوقی وحدت به نمایندگان شورا دادند. تصمیمات مربوط به این مطالبه تا روز یکشنبه هفته آینده به سمع و نظر دانشجویان خواهد رسید.

ه – پیرامون هزینه های اضافی مربوط به سنوات کارشناسی ارشد ورودی سال 93 در کمیته ای درون دانشکدهای متشکل از رئیس دانشکده، معاون تحصیلات تکمیلی و معاون دانشجویی یا مدیرگروه تصمیم گیری خواهد شد. به این صورت که دانشجویان با مشاوره استاد راهنما فرم جدید طراحی شده به پیشنهاد شورای صنفی، جهت بررسی دلایل سنواتی شدن دانشجویان را پر می کنند و این فرم با نگاه مساعدتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماحصل بررسی این فرم ها بخشودگی و تقسیط و تخفیف جریمه آموزشی خواهد بود. برای ثبت نام ورودی های کارشناسی ارشد سال 93 همچنان تسهیلات موجود برقرار خواهد بود و دانشجویان می توانند با ثبت نام و بهرهمندی از تسهیلات روند تحصیل خود را آغاز کنند.
جلسه ای پیرامون جزئیات دقیق این توافق روز شنبه با جناب آقای دکتر بنایی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار خواهد شد که نتایج آن در همان روز به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

و- جناب آقای دکتر فتوحی قول دادند تا درجهت کاهش جریمه ترم 5 کارشناسی ارشد سال 93 و کاهش هزینه های تغذیه دانشجویان سنواتی نهایت تلاش خود را بکنند.

شورای صنفی همچون دانشجویان عزیز این دانشگاه معتقد است که ما موفقبه حذف بدون قید و شرط هزینه های سنوات نشدهایم و باید تا محقق شدن کامل این خواسته مقدس به تلاش های خود ادامه دهد. در این راه مسئولین شورایصنفی جلساتی را با اعضای موثر هیئت امنای دانشگاه همچون جناب آقایان استاد دکتر سهراب پور و دکتر عارف و مسئولین کشوری عضو هیئت امنا نظیر دکتر لاریجانیو دکتر جهانگیری برگزار می کنند و در کنار آن با مسئولین وزارت علوم نیز به رایزنی می پردازند. در این راه همیاری، همکاری و صبر دانشجویان و اعضای دوره فعلی و آینده شورای صنفی نیاز مبرم حصول نتیجه است.

لازم میدانیم در پایان از همکاری تمامی مسئولان محترمی که ما دانشجویان را در برگزاری تجمعات و رسیدن به توافقات یاری کردند تشکر کنیم و قدردان صبوری و از خود گذشتگی دانشجویان فهیم و عزیز دانشگاه باشیم.

انتهای پیام

کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا