واکنش کیهان به «تشکیل شورای میانه‌روها»

روزنامه‌ی اصولگرای کیهان در متنی با عنوان ««خودمنجی‌پنداری» مدعیان اصلاحات با تابلوی میانه‌روی!» به ایده‌ی تشکیل شورای میانه‌روها واکنش نشان داد. به‌گزارش انصاف نیوز، این رسانه‌ی حامی دولت سیزدهم نوشته است: مدعیان اصلاحات همواره خود را میانه‌رو و سایر اشخاص و جریان‌های سیاسی را به میزانی که با آنها زاویه داشته باشند، تندرو می‌دانند. متن … ادامه خواندن واکنش کیهان به «تشکیل شورای میانه‌روها»