فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن » مخفی می‌شود؟

در آخرین روز سال، وزیر صمت به جای دفاع از کارنامه یکساله خود، دست به یک فرافکنی زد. استراتژی فاطمی امین در این فرار رو به جلو، چنگ زدن به صورت یکی از برندهای پرطرفدار بخش خصوصی است. وی در اظهارنظر پایان سال خود، عوض آنکه گزارشی از وضعیت توسعه بخش صنعت و معدن و … ادامه خواندن فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن » مخفی می‌شود؟